Browsing loại

Bệnh về mắt

Làm sao để hết mỏi mắt buồn ngủ?

Bạn đang làm việc thì cảm thấy mỏi mắt và buồn ngủ? Đang tập trung thì mắt mỏi, hay việc lúc nào cũng thấy buồn ngủ? Biểu hiện này của bạn có thể là bình thường nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm bạn nên chú ý. Vậy…
Đọc thêm...